บาปสลาย /

ผู้แต่ง
กฤษณา อโศกสิน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
น ก282บ 2520
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร, 2520
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
2 เล่ม