ห้องสมุดมีชีวิต = A living library /

ผู้แต่ง
น้ำทิพย์ วิภาวิน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : รุ่งโรจน์อินเตอร์กรุ๊ป, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1