วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 30 ธันวาคม 2548 /

ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Corporate Author
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1