เมื่อผมถวายพระอักษรสมเด็จพระเทพฯ /

ผู้แต่ง
วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2