ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม /

Corporate Author
มูลนิธิศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3