ภูมิประวัติพระพุทธศาสนา /

ผู้แต่ง
เสถียร โพธินันทะ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.309 ส894ภ 2515
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร, 2515
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
464 หน้า