ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาค พุทธธรรม : แกนนำการศึกษา /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
370.11 พ335ป 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : วัดญาณเวศกวัน, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
53 หน้า ; 21 ซม.