การใช้ภาษาและทัศนคติต่อภาษาและการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย /

ผู้แต่ง
สมทรง บุรุษพัฒน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 306.44 ส251ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
691 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.