โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับการเปิด เสรีทางการศึกษา /

Corporate Author
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1