ชุมนุมพระสูตรมหายาน /

ผู้แต่ง
เสถียร โพธินันทะ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3282 ส894ช 2516
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร, 2516
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
444 หน้า