ปรัชญามหายาน /

ผู้แต่ง
เสถียร โพธินันทะ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3201 ส894ป 2522
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร, 2522
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
Physical description
384 หน้า