คดีธรรม คดีโลก /

ผู้แต่ง
เสถียร โพธินันทะ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.32 ส894ค 2511
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร, 2511
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
440 หน้า