โลกเหลือเท่าลูกมะนาว /

ผู้แต่ง
บรรณกร กลั่นขจร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
แม่ฮ่องสอน : ปลายฟ้าสาละวิน, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1