การวิเคราะห์เรื่องพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก (พระบาลี) = An analytical Study of Phrapaccekasumbuddha (Silent Buddha) in the Pali Tipitaka /

ผู้แต่ง
เดือน คำดี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1