วิมลเกียรตินิเทสสูตร /

ผู้แต่ง
เสถียร โพธินันทะ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3282 ส894ว 2506
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2506
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
172 หน้า ; 24 ซม.