ธัมมวัจนโวหารไทย : รายงานการวิจัยหลากรสภาษาลีลาวรรณคดี เล่มที่ 1 /

ผู้แต่ง
ปรีชา ช้างขวัญยืน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
808.066 ป467ธ 2535
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
175 หน้า ; 23 ซม.