พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน : ย่อความจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี 45 เล่ม /

ผู้แต่ง
สุชีพ ปุญญานุภาพ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.318 ส763พ 2527
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2527
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 8
Physical description
820 หน้า ; 25 ซม.