เกมรักกลกามเทพ /

ผู้แต่ง
ม่านนที
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ดอกหญ้า, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1