พระนลคำหลวง /

ผู้แต่ง
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
891.2 ม113พ 2517
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร, 2517
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
574 หน้า