พื้นฐานเศรษฐศาสตร์จุลภาค /

ผู้แต่ง
นราทิพย์ ชุติวงศ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
338.5 น-พ 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
199 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.