บ่อเกิดลัทธิประเพณีอินเดีย เล่ม 1 ภาค 1-4 /

ผู้แต่ง
เดอ บารี่, วิลเลียม ธีโอดอร์.
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2