เสรีไทยประมวลเหตุกรณ์และบุคลที่เกี่ยวข้องในขบวนการเสรีไทย ระหว่าง พ.ศ. 2484-2488 /

ผู้แต่ง
วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการงานวันสันติภาพไทย, 2538