ประชากรกับการพัฒนา /

ผู้แต่ง
เกื้อ วงศ์บุญสิน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1