การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ : แนวการศึกษาชุดวิชา 13702 หน่วยที่ 1-15 = Research in information science /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
020.72 ส747ก 2546
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(17), 491 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.