ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา : ประมวลสาระชุดวิชา 23711 หน่วยที่ 8-11 = Management information systems and educational administration technology /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ภาษา
Thai
เลขเรียก
371.2 ส747ร 2540
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(10), 295 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.