พระราชพิธีสิบสองเดือน /

ผู้แต่ง
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
390.22 จ657พ 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 18
Physical description
576 หน้า