พระราชพิธีสิบสองเดือน /

ผู้แต่ง
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 18