นิทานโบราณคดี /

ผู้แต่ง
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
398.2 ด495น 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 15
Physical description
454 หน้า ; 19 ซม.