ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2557 /

Corporate Author
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1