การต่อสู้ที่ปาตานีของวันกาเดร์ /

ผู้แต่ง
ซากีย์ พิทักษ์คุมพล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
ปัตตานี : ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1