การต่อสู้ที่ปาตานีของวันกาเดร์ /

ผู้แต่ง
ซากีย์ พิทักษ์คุมพล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
920.71 ซ211ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
ปัตตานี : ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
165 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.