รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา = Check Assessment Report Academic year of 2013 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1