การประเมินผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Avaluation of The operation Cooperative Education, Maejo University /

ผู้แต่ง
นิวัติ ช่างซอ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 378.19 น674ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ก-ฏ, 108 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.