เอกสารประกอบการอภิปรายทางวิชาการ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาของชาติ

Corporate Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบรรณสารสนเทศ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
923.1593 ส691อ 2544
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
95 หน้า ; 29 ซม.