ธรรมาธิปไตยในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย = The Dhammadhipateyya (The Supremacy of Righteousness) As A Tool For Democracy Development in Thai Society /

ผู้แต่ง
นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 321.8 น313ธ 2554
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
106 หน้า ; 30 ซม.