ศรีวิชัยในสุวรรณทวีป = Srivijaya in Suvarnadvipa /

ผู้แต่ง
อมรา ศรีสุชาติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1