รายงานผลการวิจัยเรื่องความต้องการภาษาต่างประเทศของวัดในกรุงเทพมหานคร = The Requirement of Languages of Buddhist Temples in Bangkok

ผู้แต่ง
เสน่ห์ เดชะวงศ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1