รายงานผลการวิจัยเรื่องความต้องการภาษาต่างประเทศของวัดในกรุงเทพมหานคร = The Requirement of Languages of Buddhist Temples in Bangkok

ผู้แต่ง
เสน่ห์ เดชะวงศ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 407 ส898ร 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(5), 79 หน้า ; 29 ซม.