โป๊ยเซียน แปดเทพแห่งโชคชัย

ผู้แต่ง
สุขสันต์ วิเวกเมธากร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร ข้าวฟ่าง 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1