บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน : นวัตกรรมเพื่อการศึกษา /

ผู้แต่ง
วุฒิชัย ประสารสอย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2