จุดหมายของการบวช : การพักผ่อนทางวิญญาณของมนุษย์ /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3138 พ831จ 2549
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2549
Physical description
139 หน้า ; 17 ซม.