สัตตลักษณ์ของครูผู้นำ /

ผู้แต่ง
ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
371.1 พ975ส 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
101 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ ; 21 ซม.