เส้นไหมสีเงิน /

ผู้แต่ง
ว. วินิจฉัยกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อักษรโสภณ, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 5