ประเพณีแต่งงานข่าวสาวของจีน /

ผู้แต่ง
ง่วนติ้ด บุญญถี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ดวงแก้ว, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1