สุดแค้นแสนรัก /

ผู้แต่ง
จุฬามณี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อรุณ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2