อสูรพรางใจ

ผู้แต่ง
กู่หลิง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ แจ่มใส พับลิชชิ่ง 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2