กระบี่กล้าจันทราเรือง

ผู้แต่ง
ชางเยวี่ง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
น ช466ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ แจ่มใส พับลิชชิ่ง 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
423 หน้า 21 ซม.