อาจารย์มหาวิทยาลัย : ชีวิต กลยุทธ์การทำผลงานทางวิชาการและการขอตำแหล่งทางวิชาการ /

ผู้แต่ง
กิจการ พรหมมา
Corporate Author
ลลิตกร พรหมมา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1