ประวัติศาสตร์ปรัชญา ฉบับกะทัดรัด = A Little History of Philosophy /

ผู้แต่ง
วอร์เบอร์ตัน, ไนเจล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ไต้ฝุ่น, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3