รัฐศาสตร์แนววิพากษ์ = Critical political science /

ผู้แต่ง
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4