คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ = Computing essentials 2015 /

ผู้แต่ง
โอเลียรี่, ทิโมที เจ.
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2558