การบริหารจัดการในห้องเรียน = Classroom Management

ผู้แต่ง
สันติ บุญภิรมย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1