การพัฒนาจิตแบบพุทธนิกายเซน /

ผู้แต่ง
พระมหาประสงค์ กิตฺติญาโณ (พรมศรี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1